DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Şiirinde Edebi Akımlar I TDE   747 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı divan şiirindeki üslubu ve üslup farklarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Eski Türk edebiyatında üslup ve üslup sahibi şairler, üsluplar arasındaki farklar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Edebi akımları karakteristik özellikleriyle kavrar.
2) Divan şiirindeki farklı edebi ekolleri meydana getiren özellikleri tanır.
3) Divan şiirinde farklı edebi ekol ve üslupların temsilcilerini tanır.
4) Divan edebiyatı döneminde yazılmış mensur eser türlerini tanır.
5) Sebk-i Hindi, Türk-i Basit, Mahallileşme vb. ekol, üslup ve eğilimleri kavrar.
6) Edebi akımların önemli temsilcilerini kavrar.
7) Sebk-i Hindi şiir örneklerini değerlendirir.
8) Türki-i Basit, Mahallileşme vb. ekollere ait şiirleri ayırt eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)