DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Türkçesi II TDE   716 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Eski Anadolu Türkçesi dönemi özgün metinlerini okuyabilme ve anlayabilme, ses, biçim, söz varlığı ve sözdizimi özelliklerini saptayarak inceleyebilmedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde sesbilgisel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilgisel çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu Türkçesinin Türkçenin tarihsel gelişimi içerisindeki yerini tanır.
2) Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerini tanır.
3) Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerini değerlendirir.
4) Eski Anadolu Türkçesi döneminin ses bilgisi özelliklerini tanır.
5) Eski Anadolu Türkçesi döneminin biçim bilgisi özelliklerini tanır.
6) Eski Anadolu Türkçesi döneminin sözdizimi özelliklerini tanır.
7) Eski Anadolu Türkçesi döneminin söz varlığını tanır.
8) Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesud bin Ahmed'in Süheyl ü Nevbahar'ını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
2 Mesud bin Ahmed'in Süheyl ü Nevbahar'ını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
3 Mesud bin Ahmed'in Süheyl ü Nevbahar'ını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
4 Kadı Burhanedddin'in Kadı Burhaneddin Divanı'nını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
5 Kadı Burhanedddin'in Kadı Burhaneddin Divanı'nını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
6 Kadı Burhanedddin'in Kadı Burhaneddin Divanı'nını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
7 Dede Korkut Kitabı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Dede Korkut Kitabı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
10 Dede Korkut Kitabı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
11 Ahmed i Dai Divanı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
12 Ahmed i Dai Divanı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
13 Ahmed i Dai Divanı'nı değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
14 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
15 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar