DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Anadolu Türkçesi II TDE   716 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yeter TORUN ÖĞRETMEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Eski Anadolu Türkçesi dönemi özgün metinlerini okuyabilme ve anlayabilme, ses, biçim, söz varlığı ve sözdizimi özelliklerini saptayarak inceleyebilmedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, Eski Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde sesbilgisel, biçimbilgisel, sözdizimsel ve anlambilgisel çalışmalar anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Anadolu Türkçesinin Türkçenin tarihsel gelişimi içerisindeki yerini tanır.
2) Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerini tanır.
3) Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerini değerlendirir.
4) Eski Anadolu Türkçesi döneminin ses bilgisi özelliklerini tanır.
5) Eski Anadolu Türkçesi döneminin biçim bilgisi özelliklerini tanır.
6) Eski Anadolu Türkçesi döneminin sözdizimi özelliklerini tanır.
7) Eski Anadolu Türkçesi döneminin söz varlığını tanır.
8) Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)