DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dilinin Kaynakları I TDE   713 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilimsel düşünce ve yaklaşımın ne olduğu üzerinde durmak, Türk dili ve edebiyatı alanında nasıl araştırma yapılacağını ve bir bilimsel araştırma metnini hazırlamayı öğretmek, öğrencilere, Türk dilinin önemli kaynaklarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; bilgi, bilim, bilimsel araştırma ne demektir, bilimsel araştırma nasıl yapılır, Türk Dili ve Edebiyatı alanının kaynakları nelerdir, kütüphaneden nasıl yararlanılır, araştırma metni nasıl hazırlanır, kaynak nasıl gösterilir, Türk dilinin temel eserleri nelerdir, Türkçe için belirli ve önemli kaynaklardan seçilmiş örnekler nelerdir, Türk dili araştırmaları için genel olarak sözlükler, gramer kitapları, dilbilim çalışmaları, bibliyografyalar, kataloglar, ansiklopediler, internet olanakları, arama motorları, toplantı bildirileri, armağan kitaplar nelerdir konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkolojinin temel kavramlarını tanır.
2) Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
3) Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
4) Edebiyat,dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini kavrar.
5) Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
6) Türkoloji sorunlarını tanır.
7) Türkoloji sorunlarını değerlendirir.
8) Dil,kültür,edebiyat ilişkisini tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amaçlarını, içeriğini ve derste kullanılacak yöntemi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Bilimsel Araştırma Yöntemlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Nitel ve Nicel Araştırma Tekniklerini kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Tez Yazım Kılavuzu yardımıyla kaynak yazımını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Tez Yazım Kılavuzu yardımıyla kaynak yazımını kavrar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Sözlükçülük, sözlük hazırlama ilkeleri, sözlükbilimin problemleri konularını değerlendirir. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Sözlük adlandırmalarını, sınıflandırmalarını, etimoloji sözlüklerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Lehçe i Osmani, Divanü Lügatit Türk ve Kamus ı Türki'yi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Türk dilbilgisi bibliyografyasını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Ses bilgisi bibliyografyasını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Şekil bilgisi bibliyografyasını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Türk diliyle ilgili süreli yayınları tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Ansiklopedi ve bildiri kitaplarını tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Armağan kitapları, dizinleri ve katalogları tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar