DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dilinin Kaynakları I TDE   713 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nigar OTURAKÇI ORBAY
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilimsel düşünce ve yaklaşımın ne olduğu üzerinde durmak, Türk dili ve edebiyatı alanında nasıl araştırma yapılacağını ve bir bilimsel araştırma metnini hazırlamayı öğretmek, öğrencilere, Türk dilinin önemli kaynaklarını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste; bilgi, bilim, bilimsel araştırma ne demektir, bilimsel araştırma nasıl yapılır, Türk Dili ve Edebiyatı alanının kaynakları nelerdir, kütüphaneden nasıl yararlanılır, araştırma metni nasıl hazırlanır, kaynak nasıl gösterilir, Türk dilinin temel eserleri nelerdir, Türkçe için belirli ve önemli kaynaklardan seçilmiş örnekler nelerdir, Türk dili araştırmaları için genel olarak sözlükler, gramer kitapları, dilbilim çalışmaları, bibliyografyalar, kataloglar, ansiklopediler, internet olanakları, arama motorları, toplantı bildirileri, armağan kitaplar nelerdir konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkolojinin temel kavramlarını tanır.
2) Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
3) Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
4) Edebiyat,dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini kavrar.
5) Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
6) Türkoloji sorunlarını tanır.
7) Türkoloji sorunlarını değerlendirir.
8) Dil,kültür,edebiyat ilişkisini tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)