DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminer TDES   700 2 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin alanlarında derinlemesine çalışmak istedikleri bir konuyu belirleyerek yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan bilgi toplaması, bu bilgileri sentezleyerek belirli sonuçlara varması ve konuyla ilgili yapılabilecek çalışma ve uygulamalar konusunda öneriler üretmesini sağlamak ve aynı zamanda öğrenciden bu çalışmayı rapor haline getirmesi ve sunması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste bir seminer konusu belirleme, kaynaklara ulaşma ve kaynakların incelenmesi, veri toplama, verilerin analizi, öneriler üretme, rapor hazırlama, çalışma sunumu anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
2) Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle değerlendirir.
3) Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarını tanır.
4) Türk dili ve edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
5) Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini kavrar.
6) Alanı ile ilgili kavramları tanır.
7) Filolojik ve dilbilimsel bakış edinir.
8) Türkoloji ile ilgili sorunları kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusunun belirlenmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kaynaklara ulaşma ve inceleme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Bilgilerin analiz edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Bilgilerin analiz edilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Öneriler geliştirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Öneriler geliştirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Öneriler geliştirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Öneriler geliştirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Öneriler geliştirme Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Rapor hazırlama Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Rapor hazırlama Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar