DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması TDE1   701 3 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı teze ilişkin soru ve sorunlara çözüm bulmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarının tarihi, Türkolojinin sorunları ve bilimsel araştırma yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
2) Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3) Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
4) Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarını tanır.
5) Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini açıklar.
6) Edebiyat,dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini kavrar
7) Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri değerlendirir.
8) Türkoloji ile ilgili sorunları analiz eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Amaca uygun biçimde incelenen araştırma malzemesinin gözden geçirilmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaynakların taranması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaynakların taranması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Kaynakların taranması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Araştırma sonuçlarının ortaya koyulması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Araştırma sonuçlarının ortaya koyulması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Araştırma sonuçlarının ortaya koyulması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Araştırma sonuçlarının ortaya koyulması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Veri analizi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Veri analizi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Veri analizi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Performans değerlendirmesi Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar