DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Edebiyat ve Sanat Eğitiminde Drama I TDE   777 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; edebiyat ve sanat öğretiminde yazınsal metinler, olaylar, durumlar ve kişilerin canlandırılmasıyla öğrencilerin farklı kimliklere bürünerek yaşantı zenginliği kazanmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste; tiyatro ve drama kuramları ve tarihi, tiyatronun bileşenleri ve tiyatro pedagojisi, ses ve vücut eğitimi, dramanın aşamaları, dramada ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, dramada kullanılan teknikler ve yaklaşımlar, dramanın sanat ve edebiyat eğitiminde bir amaç yani bir ders ve bir araç yani bir yöntem olarak kullanılması, dramanın Türkiyede ve dünyada gelişimi, öncüleri ve yaklaşımları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tiyatro ve dramanın tarihsel gelişimini anlatır
2) Tiyatro ve dramanın temel kavramlarını açıklar.
3) Dramanın tekniklerini açıklar ve uygular.
4) Doğaçlama çalışmalarını uygular.
5) Rol oynama tekniklerini uygular.
6) Sanat ve edebiyat eğitiminde drama uygulamalarını yapar.
7) Sanat ve edebiyat eğitiminde drama uygulamalarını analiz eder.
8) Kısa oyunları sahneler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama, Tiyatro, İlişkili Kavramlar ile Edebiyat ve Sanattaki Yeri, Önemi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
2 Dramanın ve Tiyatronun Belirgin Özellikleri, Amaçları, Temel Ögeleri, İlkeleri Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
3 Tiyatro Kuramları ve Tarihi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
4 Dramanın Aşamaları I Araştırma- Materyal geliştirme
5 Dramanın Aşamaları II Araştırma- Materyal geliştirme Rol Oynama
6 Dramada Kullanılan Teknikler I Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
7 Dramada Kullanılan Teknikler II Araştırma- Materyal geliştirme Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Performans Değerlendirmesi
9 Tiyatro, Oyun ve Drama İlişkisi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
10 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar I Araştırma- Materyal geliştirme Grup Çalışması
11 Dramanın Bir Amaç Olarak Kullanımına İlişkin Örnek Çalışmalar II Araştırma- Materyal geliştirme Grup Çalışması
12 Dramanın İlk Öncüleri ve Yaklaşımlar Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
13 Türkiye'de ve Dünyada Dramanın Gelişimini ve Bugünkü Durumu Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
14 Drama ve Sanat ile Edebiyat İlişkisi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
15 Dersin Genel Değerlendirmesi Araştırma- Materyal geliştirme Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Pekiştirme - Gözden geçirme Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar