DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II TDE   766 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tahir TAHİROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, bilim ile ilgili kavramlar ışığında , bilimsel araştırma süreci ve araştırma yöntemlerini kullanarak; alanda tez, rapor makale, proje hazırlama gibi bilimsel faaliyetleri gerçekleştirmelerini öğrenme yeteneğini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste bilimsel bilginin ne olduğu pozitivist ve post- pozitivist araştırma arasındaki farklar, bilimsel araştırma alanları için çerçevenin ne olduğu hipotez ne anlama geldiği, bilimsel araştırmanın aşamaları, yazım kuralları, not alma, kaynak görüntüleme ve alıntı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilim kavramlarının tarihsel süreç içindeki dönüşümlerini kavrar
2) Bilimsel düşünme yönteminin yaşamı anlama ve sorgulamadaki yeri ve önemini kavrar.
3) Bilginin kaynaklarını açıklar
4) Bilimsel araştırmada etik kuralları savunur.
5) Sosyal bilimlerde bilimsel yöntemin sınırlılıklarını açıklar.
6) Bilimsel araştırma sürecini kavrar.
7) Bilimsel araştırma sorunsalını belirleyerek analiz eder.
8) Bilimsel araştırmanın kavramsal çerçevesini belirler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel açıdan dil ve edebiyat ürünlerinin incelenmesi tarihi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimsel açıdan dil ve edebiyat ürünlerinin incelenmesi tarihi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal Bilimlerde araştırma süreç ve yöntemleri: sorun, konu, amaç kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal Bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri: kapsam, kabul ve sınırlılıklar kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma yöntemleri kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Geleneksel ve çağdaş yöntemlerin tanıtımı kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nitel ve nicel yöntemler kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Araştırma modelleri: betimsel yöntemler; deneysel modeller kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Veri toplama Yolları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bulgular ve bulguların güvenilirliliği kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bulguların istatistiği ve yorumlanması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bulguların sunuma hazırlanması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Bulguların sunuma hazırlanması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Bulguların sunuma hazırlanması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların kaynaklardan ve ders notlarından tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar