DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri I TDE   763 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı aşıklık geleneğinin doğuşunu, gelişimini ve en büyük temsilcilerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Aşıklık geleneği ve aşıklık geleneğinin başlıca temsilcileri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aşık tarzı Türk şiirinin gelişim evrelerini kavrar.
2) Aşıklık geleneğini açıklar.
3) Anadoludaki aşık tarzı Türk şiirini kavrar.
4) Aşık şiiriyle diğer alanlar arasındaki ilişkiyi kavrar.
5) Anadolu dışı aşıklık geleneğini açıklar.
6) Aşıklık geleneğinin oluşum sürecini açıklar.
7) Aşıkların yetiştikleri sosyal çevreleri açıklar.
8) Mahlas alma geleneğini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aşık ve aşıklık kavramı Kaynak Okuma
2 Aşık edebiyatının menşei ve gelişimi Kaynak Okuma
3 Aşık edebiyatının kaynakları Kaynak Okuma
4 Aşıklık Geleneği Kaynak Okuma
5 Aşıklık Geleneğinin Anadoluda oluşumu ve gelişimi Kaynak Okuma
6 Aşıklık Geleneğinin yaratma ve icra ortamı Kaynak Okuma
7 Aşıkların sosyal çevreleri Kaynak Okuma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi
9 Aşıklarda halk hikayesi anlatma geleneği Kaynak Okuma
10 Aşık edebiyatının diğer edebiyatlarla etkileşimi Kaynak Okuma
11 Aşık şiirinde biçim ve tür Kaynak Okuma
12 Aşık edebiyatında üslup Kaynak Okuma
13 Aşık edebiyatında içerik Kaynak Okuma
14 Aşık edebiyatında işlenen konular Kaynak Okuma
15 Aşık edebiyatında işlenen konular Kaynak Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar