DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri I TDE   761 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Refiye ŞENESEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyadaki ve Türkiyedeki halkbilim çalışmalarının tarihçesi ve geçmişten bugüne halkbilim kuramlarının temel çalışma prensiplerinin günümüzdeki durumu bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Türkiyedeki ve dünyadaki halk bilimi çalışmaları, folklor kuramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünyadaki ve Türkiyedeki halk bilimi çalışmalarının tarihçesini kavrar.
2) Erken dönem halk bilimi kuramlarını açıklar.
3) Metin merkezli halk bilimi kuramlarını tahlil eder.
4) Metin merkezli halk bilimi kuramları ile ilgili temel kaynakları kavrar.
5) Metin merkezli halk bilimi kuramları ile yazılmış kitap, makale vb. kaynakları değerlendirir.
6) Halk biliminin bazı temel kavramlarını değerlendirir.
7) Halk bilimi alan araştırması tekniklerini analiz eder.
8) Metin merkezli ve bağlam merkezli halk bilimi kuram ve yöntemlerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyedeki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Dünyadaki halk bilimi çalışmalarının tarihçesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Erken dönem halk bilimi kuramları. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Erken dönem halkbilimi kuramları. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Metin merkezli halkbilimi kuramları. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Tarihi-Coğrafi halkbilimi kuramları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarihi-Coğrafi halkbilimi kuramları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Psikoanalitik halkbilimi kuramları. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Yapısal halkbilimi kuramları, Kahraman Biyografisinin Yapısal Çözümleme Modelleri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 V. Proppun Yapısal Anlatı Çözümleme Modelleri. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 C. L. Straussun Yapısal Çözümleme Yöntemi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Ödev olarak hazırlanan kitap özetlerinin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Ödev olarak hazırlanan kitap özetlerinin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Ödev olarak hazırlanan kitap özetlerinin değerlendirilmesi. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar