DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II TDE   760 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Ahmed Yeseviden son döneme kadar Türk Tasavvuf Edebiyatı içinde yer alan önemli şair ve ediplerin manzum ve mensur eserleri tahlil etmektir.
Dersin İçeriği
Dini tasavvufi halk edebiyatının başlıca temsilcileri ve dini tasavvufi halk edebiyatının gelişim süreci bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İslamiyet öncesi inanç sistemlerini kavrar.
2) Dini tasavvufi Türk edebiyatının gelişim dönemini açıklar.
3) Tasavvuf teorilerini açıklar.
4) Tasavvuf akımlarını tahlil eder.
5) Anadolu halk sufiliği geleneğini yorumlar.
6) Dini-tasavvufi halk edebiyatı zümrelerini tahlil eder.
7) Tasavufi manzum biçimlerini açıklar.
8) Tasavvufi mensur biçimlerini açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anadoluda tasavvuf düşüncesine genel bir bakış Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Türk dünyasında tasavvuf düşüncesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Yunus Emrenin yaşadığı dönem, Yunus Emreyi hazırlayan şartlar Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Yunus Emrenin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Yunus Emrenin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Yunus Emre hakkında yazılmış makalelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Yunus Emrenin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Yunus Emrenin şiirlerinin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Yunus Emrenin dini ve tasavvufi açıdan incelenmesi ve değerlendirilmesi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Yunus Emrenin takipçileri ve Türkiye sahasına nüfuzu Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Pir Sultan Abdal Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Hacı Bektaş Veli ve takipçileri Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Kaygusuz Abdalın Şiirlerinin Tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Kaygusuz Abdalın Şiirlerinin Tahlili Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notlarıve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar