DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Şerh II TDE   754 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hanife Dilek BATİSLAM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı klasik ve modern şerh yöntemleri; bu yöntemlere ait metin şerhi örnekleriyle tasavvufi şerhlerin özelliklerinin örnek şerhlerden yararlanılarak tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu derste Eski Türk Edebiyatında Şerh konusu işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Modern şerh yöntemlerini ve özelliklerini, modern şerh yöntemiyle ilgili çalışmaları değerlendirir.
2) Modern şerh yöntemlerinin divan şiirine uygulanabilirliğini yorumlar.
3) Göstergebilim vb. modern yöntemlerle yapılan gazel şerhlerinden örnekleri tanır.
4) Geleneksel şerh yöntemi ve özellikleri ile bu tür metin şerhine yönelik yayınları kavrar.
5) Geleneksel ve modern yöntemlerle yapılan şerhleri karşılaştırır.
6) Tasavvufi şiir şerhlerini ve özelliklerini tanır.
7) Tercüme şerh ilişkisini yorumlar.
8) Mesnevinin ilk 18 beyti ile ilgili şerhlerdeki anlam ve yorum farklarını değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modern şerh yöntemleri ve özellikleri, modern şerh yöntemiyle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
2 Modern şerh yöntemlerinin divan şiirine uygulanabilirliği. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
3 Yapısalcılık ve ontolojik analiz metoduyla yapılan şerhlerden örnekler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
4 Göstergebilim vb. modern yöntemlerle yapılan gazel şerhlerinden örnekler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Tartışma
5 Modern yöntemlerle yapılan diğer gazel şerhi örnekleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Geleneksel şerh yöntemi ve özellikleri bu tür metin şerhine yönelik yayınlar. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
7 Geleneksel şerh yöntemiyle yapılmış gazel şerhleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Geleneksel ve modern yöntemlerle yapılan şerhlerin karşılaştırılması. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
10 Tasavvufi şiir şerhleri ve özellikleri. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
11 Tasavvufi şiir şerhlerinden örnekler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
12 Tercüme şerh ilişkisi. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
13 Mesnevinin ilk 18 beyti ile ilgili şerhler. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Mesnevinin ilk 18 beyti ile ilgili şerhlerdeki anlam ve yorum farkları. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
15 Mesnevinin ilk 18 beyti ile ilgili şerhlerdeki anlam ve yorum farkları. Konuyla ilgili makaleleri okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar