DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Divan Şiirinde Edebi Akımlar II TDE   752 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı üslup kavramını, divan şiirinde üslubu ve üslup farklarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Divan edebiyatında üslup sahibi şairler ve üslup farklılıkları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Divan şiirindeki farklı edebi ekolleri tanır.
2) Divan şiirindeki farklı edebi ekolleri meydana getiren özellikleri kavrar.
3) Divan şiirinde farklı edebi ekol ve üslupların temsilcilerini tanır.
4) Aşıkane, şuhane, rindane, hikemi üslupla yazılmış şiirleri ayırt eder.
5) Rindane üslubun temel özellikleri ile aşıkane, şuhane ve rindane üslubun benzer ve farklı yönlerini kavrar.
6) Hakimane üslubun temel özelliklerini kavrar.
7) Hikemi, aşıkane, şuhane ve rindane şiirleri karşılaştırır.
8) Metinleri değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Edebiyatta üslup ve edebi ekoller üzerine genel değerlendirmeler Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Divan şirinde üslup ve edebi ekoller Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
3 Aşıkane ve şuhane üslubun temel özellikleri, metin incelemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Rindane üslubun temel özellikleri, aşıkane, şuhane ve rindane üslubun benzer ve farklı yönleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Rindane üslubun temsilcileri, metin incelemesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Hakimane üslubun temel özellikleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Hikemi şiirin temsilcileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hikemi şiirin temsilcileri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Hikemi, aşıkane, şuhane ve rindane şiirin karşılaştırılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Metin incelemeleri Metin incelemeleri Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar