DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyatımızda Eleştiri II TDE   750 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyatta eleştiri kavramı, örnek metinlerle eleştiri tarihi ve kuramıdır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Servet-i Fünun eleştirisi, Fecr-i Ati Eleştirisi,Mili Edebiyat eleştirisi,tüm dönemlerin eleştiri özellikleri ve eleştiri yazarları, eleştiri, polemik farklarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Servet-i Fünun eleştirisini kavrar.
2) Fecr-i Ati Eleştirisini kavrar
3) Mili Edebiyat eleştirisini tanır
4) Tüm dönemlerin eleştiri özelliklerini kavrar
5) Tüm dönemlerin eleştiri özelliklerini kavrar
6) Tüm dönemlerin eleştiri yazarları hakkında bilgi sunar.
7) Tüm dönemlerin eleştiri yazarları hakkında bilgi sunar.
8) Tartışma, eleştiri, polemik farklarını kavrar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Servet-i Fünun Eleştirisine genel bakış Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Servet-i Fünun Eleştirinde kişiler Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Servet-i Fünunda türlere göre eleştiri Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Mehmet Rauf, Tekamül-i Tenkit Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Tekamül-i Tenkit Kaynak okuma Tartışma
6 Dekadanlık Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Dekadanlık Kaynak okuma Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi, Yazılı Sınav
9 Klasikler Tartışması Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Fecr-i Ati Eleştirisi Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Çıkmaz Sokak Çerçevesinde eleştiri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Fecr-i Atide eleştiri yapanlar Kaynak okuma Tartışma
13 Milli Edebiyat genel bakış Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Genç Kalemlerde eleştiri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Genç Kalemlerde eleştiri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar