DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı Türkçesi Metinleri II TDE   740 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamak ve değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinler işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Arap harfleriyle yazılmış Türkçe metinleri kavrar.
2) Okuduğu metinleri dil ve edebiyat açısından değerlendirir.
3) Arapça dilbilgisi ve yazım özelliklerini kavrar.
4) Arapça sözcüklerin yapısını, yapımını ve veznini kavrar.
5) Arapça masdarlar ve kıyasi masdarları tanır.
6) Arapça sözcüklerin çokluk haline getirilmesini ve sıfatları kavrar.
7) Arapça tamlamaları ayırt eder.
8) Arapça sözlük ve diğer kaynakları tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Naima Tarihinden, Tavsif-i Şehid Sultan Osman, F.K.Timurtaş, K ve Eski Osm. T. Met., s.318, 319. Kaynak Okuma Anlatım
2 Müstakim-zade Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hattatinden, Osman bin Ali. Timurtaş, s. 316, 317. Kaynak Okuma Anlatım
3 İbrahim Hakkı-i Erzurumi, Marifet-nameden, Tefviz-name. Kaynak Okuma Anlatım
4 Salim - Tezkire-i Salimden, Nedim-i Taze-zeban. Kaynak Okuma Anlatım
5 Nedim - Bir nim neşe say bu cihanun baharını Kaynak Okuma Soru-Cevap
6 Nedim,Tahmis-i gazel-i Neşati, Taştir-i gazel-i Nedim-i Kadim Kaynak Okuma Anlatım
7 Ebubekr Kani, Mektub, Yegen Mehmed Paşaya. Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Yirmisekiz Çelebi Mehmed, Sefaret-nameden, Opera. Kaynak Okuma Anlatım
10 Safayi, Tezkire-i Safayiden, Naili. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
11 Sünbül-zade Vehbi, Latifeden, der-Edebiyat ve Tarih ve Siyer. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Şeyh Galib, Allah aşkına ve Düşdü redifli gazeller. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Enderunlu Fazıl, ba-Tazmin-i beyt-i Nedim. Kaynak Okuma Anlatım
Tartışma
14 Sururi Divanından, Tarihler, F.K.Timurtaş, s. 264, 26. Kaynak Okuma Anlatım
15 Sururi Divanından, Tarihler, F.K.Timurtaş, s. 264, 26. Kaynak Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar