DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilimi II TDE   734 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muna YÜCEOL ÖZEZEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı dilin evrensel yasalarını ve çağdaş kuramlar doğrultusunda nasıl ele alındığını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste ünlü dilbilimciler ve temel dilbilim teorileri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersin işlenişini tanır.
2) Dilbilimin temel kavramlarını tanır.
3) Dilbilimin temel terimlerini kavrar.
4) Dilbilimin temel kuramları tanır.
5) Dilbilim ile dilbilgisinin benzer yanlarını tanır.
6) Dilbilim ile dilbilgisinin farklı yanlarını tanır.
7) Türkiyede dilbilim üzerine yapılmış genel çalışmaları tanır.
8) Dünyada dilbilim üzerine yapılmış genel çalışmaları tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinirbilim açısından dil edinimini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
2 Sesbilim ve sesbilgisini ayırt eder. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
3 Yazı dilini ve sözlü dili tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Bürünsel görünümler: uzunluk, vurgu, titremi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Türkçenin sesbirimlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
6 Biçimbilimi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
7 Türkçenin biçimbirimlerini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sözdizimini tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
10 Anlambilimi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Toplumdilbilimi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
12 Ruhdilbilimi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
13 Metindilbilimi tanır. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
14 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme yapar. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar