DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimat Döneminde Roman II TDE   730 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı birinci dönemdeki amaçların sürdürülüp geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Ahmet Midhat Efendi'nin eserlerinin analizidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Romanı tanır.
2) Roman analiz eder.
3) Roman analizlerini sunar.
4) Romanları tartışır.
5) Tanzimat romanının genel özelliklerini tanır.
6) Tanzimat romancılarının roman ile ilgili görüşlerini kavrar.
7) Romanların özelliklerini saptar.
8) Romanların Tanzimat romanı içindeki yeri ve önemini belirler.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Recaizade Mahmet Ekrem, Araba Sevdası Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Araba Sevdası Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Nabizade Nazım, Karabibik Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Ahmet Midhat Efendi, Bahtiyarlık Kaynak okuma Tartışma
5 Bahtiyarlık Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Felsefe-i Zenan Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Felsefe-i Zenan Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 A.Midhat Efendi, Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 A.Midhat Efendi, Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Tanzimat Sanatçılarının romancılıkları üzerine değerlendirme Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Tanzimat Sanatçılarının romancılıkları üzerine değerlendirme Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Tanzimat Romanının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
14 Tanzimat Romanının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Tanzimat Romanının özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar