DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tanzimat Döneminde Roman I TDE   729 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bedri AYDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı roman kavramını, roman kaynakçasını, Batıda Romanın tarihsel gelişimini, Türkçede romanı, ilk çevirileri, Türk edebiyatında romanın tarihsel gelişimini ve roman incelemelerini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği roman terimi ve kavramı, roman konusunda kaynakça oluşturma,Batıda roman türü ve tarihsel gelişimi,Batıda roman türünün gelişimi, roman çeşitleri (Pikaro, Şövalye, Çoban ), Türk edebiyatında roman,İlk çeviri romanlar, Tanzimat romanlarından örnekler, Semsettin Sami, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Tanzimat romanının ana çizgileridir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Romanı tanımlar
2) Roman kaynakçası yapar.
3) İlk çeviriler hakkında bilgi sunar
4) İlk çeviriler hakkında bilgi sunar
5) Batı'da romanın tarihi gelişimini saptar
6) Roman analizi yapar
7) Analiz ettiği metinleri kavrar.
8) Osmanlıca ve Latin harfli metinler oluşturur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Roman terimi ve kavramı, tanımlar Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Roman terimi ve kavramı, tanımlar Kaynak okuma Tartışma
3 Roman konusunda kaynakça oluşturma Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Batıda roman türü ve tarihsel gelişimi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Batıda roman türünün gelişimi, roman çeşitleri Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Türk edebiyatında roman Kaynak okuma Tartışma
7 İlk çeviri romanlar Kaynak okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Tanzimat romanının ana çizgileri Kaynak okuma Tartışma
10 Tanziamat romanlarından örnekler Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Namık Kemal, İntibah Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İntibah Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt Kaynak okuma Tartışma
14 Sergüzeşt Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Sergüzeşt Kaynak okuma Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar