DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
16.yy. Mesnevileri TDE   723 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı eski Türk edebiyatının XVI. yüzyıla ait mesnevilerini dönemin tarihi, coğrafi, sosyolojik özellikleri bakımından tanımak ve metinleri inceleyebilmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste 16. yüzyıl mesnevilerinin özellikleri anlatılmakta ve metinler incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) XVI. yy. Osmanlı devrine ait Arap harfli Türkçe mesnevileri kavrar.
2) Metinleri dil ve edebiyat açısından değerlendirir.
3) Türk edebiyatında mesnevinin XVI. yüzyıla kadar olan tarihi gelişimini kavrar.
4) Mesnevi çeşitlerini ve bölümlerini kavrar.
5) XVI. yüzyıl mesnevilerinin konularını kavrar.
6) XVI. yüzyıl mesnevileriyle ilgili bilimsel bilgi ve yayınları kavrar.
7) XVI. yy. mesnevilerinin kaynaklarını kavrar.
8) XVI. yy. mesnevilerini genel özellikleriyle tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güvahi, Pend-name Kaynak Okuma Anlatım
2 Lamii'nin Salaman u Absal ve Vamık u Azrası Kaynak Okuma Anlatım
3 Zati, Şem ü Pervane Kaynak Okuma Anlatım
4 Revani, İşret-name Kaynak Okuma Anlatım
5 Kemalpaşazade, Yusuf u Züleyha Kaynak Okuma Soru-Cevap
6 Fuzuli, Leyla vü Mecnun Kaynak Okuma Anlatım
7 Taşlıcalı Yahya, Şah u Geda Kaynak Okuma Anlatım
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Behişti, Heşt Behişt Kaynak Okuma Anlatım
10 Kara Fazli, Gül ü Bülbül Kaynak Okuma Anlatım
11 Gelibolulu Ali'nin Sadef-i Sad-güher ve Mihr ü Mahı Kaynak Okuma Anlatım
12 Hakani, Hilye Kaynak Okuma Anlatım
13 Ganizade Nadiri, Şeh-name Kaynak Okuma Anlatım
14 Pend-name, nasihat-name, Saki-name, İşret-name, Bülbüliye, Bülbül-name, Hilyeler, Hilye-i Şerif, Siyer; Hamseler ve diğer mesneviler Kaynak Okuma Anlatım
15 Pend-name, nasihat-name, Saki-name, İşret-name, Bülbüliye, Bülbül-name, Hilyeler, Hilye-i Şerif, Siyer; Hamseler ve diğer mesneviler Kaynak Okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar