DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dili Tarihi II TDE   722 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ayşehan Deniz ABİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile Yazılı ilk kaynaklardan itibaren Türk dili tarihini 13. yüzyıla kadar özellikleri ile öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Türk dilinin tarihi dönemlerinin incelenmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Karahanlı Türkçesinden sonra z/ş kolunda gelişen yeni islami Türk yazı dillerini tanır .
2) r/l kolundaki lehçeleri tanır.
3) Tarihi ve günümüz lehçelerinin yayılım alanlarını, verimlerini tanır .
4) Lehçeler arası ilişkileri ve diller arası ilişkileri kavrar.
5) Tarihi ve günümüz lehçelerinin farklılıklarını tanır.
6) islami türk yazı dillerini tanır.
7) Tarihi lehçeler ile çağdaş lehçeleri ayırt eder.
8) Türk dillerini sınıflandırır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karahanlı Türkçesi eserlerinin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözvarlığı bakımından değerlendirilerek bu yazı dilinden sonra z/ş kolundaki gelişmeleri takip etmek kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Harezm Türkçesini eserleri ve dönemin özellikleri ile inceleme, tanıtma. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kıpçak Türkçesini eserleri ve dönemin özellikleri ile inceleme, tanıtma. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Eski Anadolu Türkçesi eserleri ve dönemin özellikleri ile inceleme, tanıtma. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Osmanlı Türkçesini eserleri ve dönemin özellikleri ile inceleme, tanıtma. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Anadolu Türkçesinde sadeleşme çalışmaları, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat döneminde dil anlayışları ve arayışlar. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Anadolu Türkçesinde sadeleşme çalışmaları, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat döneminde dil anlayışları ve arayışlar. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Cumhuriyet Dönemi Türkiye Türkçesi kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
10 Dil devrimi, yazı devrimi Türk Dil Kurumu kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Kaynak eserler, Derleme Sözlüğü, Tarama Sözlüğü, Türkçe Sözlük, terim sözlükleri , süreli yayınlar vb. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Türk lehçelerini tasnif çalışmaları kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Talat Tekin tasnifi, çağdaş Türk lehçelerin tanıtılması kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Çağdaş Türk lehçelerin tanıtılması. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
15 Çağdaş Türk lehçelerin tanıtılması. kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar