DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I TDE   711 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Yeni Türk edebiyatı alanındaki akademik çalışmaları tanıtmak; bu çalışmalardaki yöntem ve içerik özelliklerini tartışmak; alan çalışmaları için gerekli kaynaklar hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Yeni Türk edebiyatı akademik yayınlarının tarihçesine genel bir bakış, alanda akademik çalışma yapan bilim insanları, Tanpınar ve alanla ilgili çalışmaları, Tanpınarın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihinin yöntem ve içerik özellikleri, Mehmet Kaplan ve alana katkıları, Mehmet Kaplanın Tevfik Fikret adlı çalışmasının incelenmesi, Gündüz Akıncının akademik çalışmaları, Gündüz Akıncının Abdülhak Hamit Tarhan adlı çalışmasının incelenmesi, İnci Enginünün akademik çalışmaları, İnci Enginünün Halide Edib Adıvarın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı çalışmasının incelenmesi, Zeynep Kermanın akademik çalışmalarının değerlendirilmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yeni Türk edebiyatı alanında akademik çalışma alanlarını tanır.
2) Yeni Türk edebiyatı alanında akademik çalışma alanları hakkında bilgi sunar.
3) Yeni Türk edebiyatı çalışmaları yapan bilim adamlarını tanır.
4) Yeni Türk edebiyatı çalışmaları yapan bilim adamları hakkında bilgi sunar.
5) Yeni Türk edebiyatı alanında araştırma yapan bilim adamlarının eserlerinden örnekler sunar.
6) Yeni Türk edebiyatı alanında araştırma yapan bilim adamlarının eserlerinden örnekler sunar.
7) Alanda yapılan yayınların yöntem sorunlarını tartışır.
8) Alanda yapılan yayınların içerik sorunlarını tartışır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yeni Türk edebiyatı akademik yayınlarının tarihçesine genel bir bakış. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Alanda akademik çalışma yapan bilim insanları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tanpınar ve alanla ilgili çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tanpınarın 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihinin yöntem ve içerik özellikleri Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Mehmet Kaplan ve alana katkıları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Mehmet Kaplanın Tevfik Fikret adlı çalışmasının incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kenan Akyüzün akademik çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Kenan Akyüzün Tevfik Fikret adlı çalışmasının incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Gündüz Akıncının akademik çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Gündüz Akıncının Abdülhak Hamit Tarhan adlı çalışmasının incelenmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İnci Enginünün akademik çalışmaları Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İnci Enginünün Halide Edib Adıvarın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi adlı çalışmasının incelenmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Zeynep Kermanın akademik çalışmalarının değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Zeynep Kermanın akademik çalışmalarının değerlendirilmesi Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar