DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yeni Türk Edebiyatı II TDE   710 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa APAYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Cumhuriyet dönemi Türk romanının 1950 sonrası gelişim ve değişim çizgisini ortaya çıkarmak; Türk romanında modernist eğilimleri tartışmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Cumhuriyet dönemi Türk romanı, 1950 sonrasında ortaya çıkan şiir hareketleri, modernist romanın özellikleri, modernist Türk roman yazarları, 1950 sonrası modernist Türk romanları, realist çizgiden uzaklaşan Türk romanlarının kurgu ve içerik özellikleridir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cumhuriyet dönemi Türk romanını tanır.
2) 1950 sonrasında ortaya çıkan şiir hareketlerini tanır.
3) Modernist romanın özelliklerini kavrar.
4) Modernist romanın özelliklerini kavrar.
5) Modernist Türk roman yazarları hakkında bilgi sunar.
6) 1950 sonrası modernist Türk romanlarını tanır.
7) 1950 sonrası modernist Türk romanlarını tartışır.
8) Realist çizgiden uzaklaşan Türk romanlarının kurgu ve içerik özelliklerini kavrar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyet dönemi Türk romanına genel bir bakış. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Modernizm, modernite ve modernist roman kavramları. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Modernist romanın kurgu ve içerik özellikleri. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Türk romanında modernist eğilimlerin tarihçesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tanpınarın romanlarında modernist unsurların tartışılması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tanpınarın Huzur romanının modernist roman çerçevesinde çözümlenmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yusuf Atılganın romanlarında modernist unsurlar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardn tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Anayurt Otelinin modernist roman çerçevesinde çözümlenmesi ve tartışılması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Oğuz Atayın romanlarında modernist unsurlar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tutunamayanların çözümlenmesi ve tartışılması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Adalet Ağaoğlunun romanlarında modernist unsurlar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bir Düğün Gecesinin modernist roman çerçevesinde çözümlenmesi ve tartışılması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Modernist roman sonrasında Türk romanının güncel görünümü hakkında tartışma. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Modernist roman sonrasında Türk romanının güncel görünümü hakkında tartışma. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardn tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar