DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II TDE   708 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Ayhan KARAKAŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk Halk Edebiyatının temel kaynaklarını öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Türk halk edebiyatının başlıca kaynakları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Halk edebiyatı metinlerini inceleme yöntemlerini kavrar.
2) Halk edebiyatı metinlerini analiz eder.
3) Makale yazma yöntemlerini kavrar.
4) Bildiri yazma yöntemlerini kavrar.
5) Manzum-mensur türlerle ilgili yayınları tahlil eder.
6) Sözlük çalışmalarını tahlil eder.
7) Halk edebiyatıyla ilgili yüksek lisans tezlerini tahlil eder.
8) Halk edebiyatıyla ilgili doktora tezlerini tahlil eder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihi ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
X
2
Türkolojinin temel kavramlarının önemini sıralar.
X
3
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
X
4
Bağımsız veya grupla birlikte edebi metinler üzerinde çalışma yapar.
X
5
Alanı ile ilgili başvuru kaynaklarına ulaşarak değerlendirir.
X
6
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel gelişim sürecini kavrar.
X
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini sıralar.
X
8
Eski ve yeni metinleri kavrayıp değerlendirir.
X
9
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
X
10
Türkoloji sorunlarına çözüm üretip Türkolojinin gelişmesini destekler.
X
11
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yerini kavrar.
X
12
Filolojik ve dil bilimsel bakışı kullanır.
X
13
Edebi metin çözümlemede bilimsel yöntemleri ve filolojik bilgileri etkin olarak kullanır.
X
14
Türkoloji ile ilgili sorunları kavrayıp analiz eder.
X
15
Türkoloji ile ilgili kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
16
Dil, kültür, edebiyat ilişkisini çözümleyici çalışmalar yapar.
X
17
Edindiği bilgi ve birikimi aktarma becerisi kazanır.
18
Alanı ile ilgili bilimsel çözümlemeler yapıp yeni düşüncelerini çalışmaları ile belirtir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir makaleyi biçim, içerik ve üslup açısından değerlendirme Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
2 Bir makaleyi biçim, içerik ve üslup açısından değerlendirme Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
3 Örnek metinlerden yola çıkarak metin tasnif etme Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
4 Örnek metinlerden yola çıkarak metin tasnif etme Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
5 Benzer anlatıları bir araya getirerek versiyon farklarını ortaya koyma. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
6 Benzer anlatıları bir araya getirerek versiyon farklarını ortaya koyma. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
7 Benzer anlatıları bir araya getirerek versiyon farklarını ortaya koyma. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Benzer metinlerden tek bir metin elde etme çabası Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
10 Benzer metinlerden tek bir metin elde etme çabası Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
11 Tahlili yapılan metinlerin eleştirisi Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
12 Değişik kaynakları bir araya getirerek makale yazma çalışmaları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
13 Değişik kaynakları bir araya getirerek makale yazma çalışmaları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
14 Değişik kaynakları bir araya getirerek makale yazma çalışmaları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Değişik kaynakları bir araya getirerek makale yazma çalışmaları Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar