DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri UİY   744 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Siyasi Partiler ve parti sistemlerinin işleyişini ele almak, seçim sistemlerinin nasıl farklılaştığını ve siyasi parti sistemleri ile olan ilişkisini değerlendirmek
Dersin İçeriği
Siyasi partilerin yapısı, kökenleri, parti sistemlerindek değişimler ve seçim sistemlerine dair tüm kuramsal ve deneysel çalışmaları aktaran sunumlar ve okumalar içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Siyasi Partilerin Tanımı üzerine olan tartışmaları anlar.
2) siyasi partilerin nasıl evrildiğini araştırır.
3) Siyasi Parti organizasyonlarını anlar
4) Parti içi siyaset hakkında fikir yürütür
5) Parti sistemlerini oluşturan toplumsal fay hatlarını anlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1
2
3
4
5
6
7
8 Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
15
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar