DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler UİY   740 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özden Selcen ÖZMELEK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslararası ilişkiler öğrencilerinin tez yazabilmesine olanak sağlayacak yöntemlerin öğrenilmesi ve öğrencilerin yönelebilecekleri konuların analiz edilmesi; öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik çalışma yapabilmelerinin önünün açılması; öğrencilerin iletişim ve söylev becerilerinin geliştirilmesi; akademik çalışmaların orijinal dilinde ve yazarların kaleminden olduğu gibi öğrenilmesi; literatür incelemesi ve kaynak kapasitesi konusunda öğrencilerin geliştirilmesi temel amaçlardır.
Dersin İçeriği
Uluslararası ilişkilerin temellerini atan ve disiplinin gelişmesini sağlayan yaklaşımların, teorilerin ve fikirlerin yer aldığı metinler lisans düzeyinde ikincil kaynaklardan referanslarla öğrenildiği için bu derste bilginin temeline inilecek ve birincil kaynakların okumaları/incelemeleri yapılacaktır. Böylelikle disipline yön veren asıl kitapların derinlemesine ve ayrıntılı şekilde işlenmesi olanağı bulunacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgileri okur ve öğrenir, teorik yaklaşımlarla düşünür hale gelir.
2) Sorun belirleme ve çözme becerileri kazanır.
3) Analitik düşünme, ekonomik ve politik sorgulama becerileri kazanır.
4) Yazma ve araştırma becerileri kazanır.
5) Uluslararası, bölgesel ve yerel konuları ve sorunları kavrama, tanımlama ve analiz etme becerilerini kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Birincil Kaynak ve İnceleme Metodu Tanıtımı Dersin içeriğinin açıklanması Anlatım
2 Kaynak Seçimi ve Görev Dağılımı Kaynakların gözden geçirilmesi Soru-Cevap
Tartışma
3 Seçilen Kaynağın Sunumu: Örn. Adrian Guelke - Terrorism and Global Disorder Political Violence in the Contemporary World Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Seçilen Kaynağın Sunumu: Örn. Andreas Wimmer - Waves of War Nationalism, State Formation, and Ethnic Exclusion in the Modern World Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Seçilen Kaynağın Sunumu:Örn. Barry Buzan - People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war era Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Seçilen Kaynağın Sunumu: Örn. Benedict Anderson - Imagined Communities Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Seçilen Kaynağın Sunumu: Örn. Dieter Sanghaas The Clash within Civilizations Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ara sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Seçilen Kaynağın Sunumu:Örn. Hedley Bull - The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Seçilen Kaynağın Sunumu: Örn. James C. Scott - Seeing Like a State Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Seçilen Kaynağın Sunumu: Jared Diamond - Guns, Germs and Steel Seçilmiş kitap özetlerinin okunması, sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Seçilen Kitap Özetlerinin Tartışılması: Örn. Edward Hallett Carr - Yirmi Yıl Krizi 1919- 1939 ve Edward W. Said - Oryantalizm Kitap özetlerinin yazılması, argümanların hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Seçilen Kitap Özetlerinin Tartışılması: Örn. Jean-Jacques Rousseau - Toplum Sözleşmesi ve John J. Mearsheimer - Liderler Neden Yalan Söyler Kitap özetlerinin yazılması, argümanların hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Seçilen Kitap Özetlerinin Tartışılması: Örn. Joseph S. Nye, Jr. - Yumuşak Güç ve Kenneth Waltz - İnsan Devlet ve Savaş: Teorik Bir Analiz Kitap özetlerinin yazılması, argümanların hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Seçilen Kitap Özetlerinin Tartışılması: Örn. Niccolo Machiavelli - Prens ve Charles Tilly - Avrupa'da Devrimler 1492-1992 Kitap özetlerinin yazılması, argümanların hazırlanması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ara sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar