DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye-ABD İlişkileri UİY   721 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Harun ARIKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; İkinci Dünya Svaşı sonrası Türk American ilişkilerinde yaşanan gelişme ve değişimlerin teorik arka planı analiz edilerek, öğrencilere Türk -American ilişkilerrinin güncel sorunları konusunda eleştirel ve analitik çözümlemeler geliştirme becerisi sunmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, Türkiye ABD ilişkilerinin gelişmelerinde yaşanan değişimleri açıklayan kavramsal ve kuramsal çerçeve sunarak, Türk Amerikan ilişkilerinin temel dinamikleri konusunda yüksek lisans öğrencilere açılımlar sunar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Amerikan ilişkilerinde yaşanan değişimleri uluslararası ve bölgesel konjonktürel gelişmeler ışığında analiz etme becerisi geliştirir.
2) Türiye -ABD ilişkilerinin tarihsel ve kurumsal gelişimini eleştirel bir bakış açısıyla açıklar.
3) Türkiye ve ABD'nin uluslararası ve bölgesel sistem içerisindeki aktörlerle ilişkilerini açıklayabilme becerisi kazandır.
4) Dış politika yapım süreci ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Amerikan Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması Kaynak okuma
2 türk Dış Politikasının Kuramsal Çerçevesi ve Uygulanması Kaynak okuma
3 İkinci Dünya Savaşında Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
4 Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
5 Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
6 Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
7 Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
8 Ara Sınav sınavlara hazırlık
9 Soğuk Savaş Sonrası dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
10 Soğuk Savaş Sonrası dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
11 Soğuk Savaş Sonrası dönemi Türk-Amerikan ilişkileri Kaynak okuma
12 NATO Çerçevesinde Türk ABD ilişkileri Kaynak okuma
13 NATO Çerçevesinde Türk ABD ilişkileri Kaynak okuma
14 NATO Çerçevesinde Türk ABD ilişkileri Kaynak okuma
15 Genel Değerlendirme Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınavlara hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar