DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Avrupa`da Siyasi Düşünceler Tarihi I UİY   718 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasikleşmiş metinler üzerinden tarihsel süreç içinde değişen siyasi bakış yansıtılmaya çalışılacaktır. Bu eserler üzerinden Batı dünyasında siyasi düşüncenin nasıl şekillendiğini açıklamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
İki bölüme ayrılacak olan dersin ilk bölümünde Antik Yunan düşünürlerinden başlayarak on beşinci yüzyılın ortalarına kadar Avrupa başta olmak üzere siyaset felsefesindeki değişimler tarihsel süreç göz önüne alınarak incelenecektir. İncelenecek dönemin siyasi ve toplumsal yapısı öne çıkarılarak önemli düşünürlerin eserlerinde siyaset ve toplumun nasıl yansıtıldığı ve değerlendirildiği analiz edilecektir. İdeal devlet yönetimi, din ve siyaset ilişkisi ve siyasi erdemler üzerinde durulacak konular arasındadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antik Yunan dönemi siyasi yapısı hakkında bilgi edinir.
2) Platon'un siyaset felsefesi hakkında bilgi edinir.
3) Aristoteles'in siyaset felsefesi hakkında bilgi edinir.
4) Roma dönemi siyasi yapısı hakkında bilgi edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içerisindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4
Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
5
Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
6
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
7
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
8
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
9
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
10
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
11
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders Tanıtımı Konular ve kaynaklar hakkında genel bilgi verilecektir. Anlatım
2 Antik Yunan Tarihi ve Herodot Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Herodot Tarihi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Platon ve İdeal Devlet Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Plato Devlet. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Aristoteles ve Siyaset Biliminin Doğuşu Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Aristoteles Politika. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Roma Cumhuriyeti Polybius ve Cicero Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Aziz Augustine ve İki Şehir Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Aziz Augustine Tanrı'nın Şehri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Ortaçağ Avrupa Tarihi ve Siyasi Düşünce Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler.
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Thomas Aquinas ve Antik Yunan ve Hıristiyan Düşüncenin Sentezi Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 On Dördüncü Yüzyıl Avrupa Siyasi Yapısı Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Hümanizm Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Thamos Moore Ütopya.
12 Reform Hareketi Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Machiavelli Alan Ryan, Leo Strauss ve J.S. McClelland kitaplarında ilgili bölümler.Machiavelli Hükümdar.
14 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Genel Değerlendirme Genel Değerlendirme Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar