DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Küreselleşme ve Toplumsal Hareketler UİY   706 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Marella BODUR ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste küreselleşmeyi oluşturan süreçleri açıklama/anlamlandırmada kullanılan temel kavramlardan olan toplumsal hareketler kavramı incelenecektir.
Dersin İçeriği
Derste, 1) değişik entelektüel gelenekler ve toplumsal hareket (TH) teorileri çerçevesinde toplumsal hareketlerin doğası ve içeriği, 2) küresel THlerin, uluslararası sivil toplum örgütleri ile yoğunlaşan ilişkileri ve bunların günümüzde yaşanan ekonomik, siyasi, kültürel ve toplumsal değişim ve dönüşümlere etkileri 3) küreselleşme karşıtı THler incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Küresel toplumsal hareketleri anlamada ve analiz etmek için geliştirilmiş kuramları tespit eder ve inceler.
2) Küresel toplumsal hareketlerin çeşitliliğini ve bunların küresel süreçlere olan etkilerini tespit ve analiz eder.
3) Değişik entelektüel gelenekler ve toplumsal hareket (TH) teorileri çerçevesinde küresel toplumsal hareketleri analiz eder.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Tartışma
2 Toplumsal hareketler: ana kavramlar ve sorunlar Doğan Çetinkaya, Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler, Çetinkaya (der.), Toplumsal Hareketler, shf. 15-61. Soru-Cevap
Tartışma
3 Toplumsal Hareket Kuramları I JD McCarthy and MN Zald, Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory (1977); S Tarrow, Introduction and Chapter 1 in Power in Movement; David Snow et al Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation Soru-Cevap
Tartışma
4 Toplumsal Hareket Kuramları II Alberto Melucci, Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması, Kenan Çayır (haz.), Yeni Sosyal Hareketler; A Melucci, Challenging Codes (1996) Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplumsal Hareketler ve Eski ve Yeni Medya Zeynep Tüfekçi, Social Movements and Governments in the Digital Age: Evaluating a Complex Landscape, Journal of International Affairs, Fall/Winter 2014, vol.68, no.1, pp.1-17. Soru-Cevap
Tartışma
6 Küresel Toplumsal Hareketler I Manuel Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013. Soru-Cevap
Tartışma
7 Küresel Toplumsal Hareketler II - Neoliberal Küreselleşmeye Direniş M Castells. İsyan ve Umut Ağları İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. Koç Üniversitesi Yayınları, 2013; J Pickerill and J Krinsky, Why Does Occupy Matter, Social Movement Studies Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav N/A Ödev
9 Küreselleştirme Sürecinde Toplumsal Hareketler D. Della Porta and S. Tarrow (2004). Transnational Protest and Global Activism (chps. 1, 10);S. Tarrow (2005), The New Transnational Activism. Soru-Cevap
Tartışma
10 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrenci Sunumları Araştırma Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları N/A Proje Temelli Öğrenme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar