DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Metodoloji) UİY   703 2 3 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Alper ECEVİT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yüksek lisans düzeyinde, sosyal bilimlerde nicel ve nitel metodolojik araçları kullanabilme ve kuramsal bir perspektiften sosyal bilimler konularını analiz edebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders, sosyal bilimlerde nicel ve nitel yöntemleri öğrencilere tanıtır. Ayrıca bu ders, öğrencilere bilimsel bir perspektiften teorik ve uygulamalı bilgi birikimi kazandırır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilimler alanında kullanılan temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye sahip olur.
2) Sosyal bilimler alanındaki etkileşimi disiplinlerarası bağlamda analiz eder.
3) Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi elde eder.
4) Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplar, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5) Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir.
7) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular.
8) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
9) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
10) Toplanan verileri sosyal olguları açıklamak için kullanır.
11) Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
12) Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma yetisi kazanır.
13) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal Bilimlerde Literatür Çalışmaları Kaynak okuma
2 Sosyal Bilimlerde Kavramsal Tartışmalar Kaynak okuma
3 Sosyal Bilimlerde Kuramsal Tartışmalar Kaynak okuma
4 Sosyal Bilimlerde Metodolojik Tartışmalar Kaynak okuma
5 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler I Kaynak okuma
6 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler II Kaynak okuma
7 Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntemler III Kaynak okuma
8 Ara Sınav
9 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler I Kaynak okuma
10 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler II Kaynak okuma
11 Sosyal Bilimlerde Nitel Yöntemler III Kaynak okuma
12 Sosyal Bilimlerde Söylem Analizi I Kaynak okuma
13 Sosyal Bilimlerde Söylem Analizi II Kaynak okuma
14 Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi I Kaynak okuma
15 Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi II Kaynak okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar