DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetim ve Organizasyon MG57   701 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, temel yönetim kavramları, teorileri, fonksiyonları ve halen işletmelerde kullanılmakta olan çağdaş yönetim teknik ve araçları konularında küresel yönetim perspektifinden öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yönetimle İlgili temel kavramlar, Yönetimle ilgili geliştirilen ilk temel teoriler, sistem teorisi, durumsallık teorisi, çağdaş yönetim teorileri, motivasyon, liderlik ve iletişim, güç ve politika

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetimin temel kavramlarını tanımlar
2) Temel yönetim teorilerini açıklar
3) Karar verme ve planlama sürecini açıklar
4) Motivasyon kavramını tanımlar ve motivasyon teorilerini açıklar
5) Liderlik kavramını tanımlar ve liderlik teorilerini açıklar
6) Örgütsel iletişim sürecini açıklar
7) İşletmelerde grup oluşumunu açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)