DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dönem Projesi MG57P   700 2 3 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Dönem projesi, bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle çalışma süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirir, geliştirir ve bunları kullanabilme becerisi kazanır.
2) Aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
3) Proje konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
4) Proje konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje hazırlama sürecinin incelenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Proje ana konusunun belirlenmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Proje konusunun netleştirilmesi kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kaynak taraması kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İçerik oluşturma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 ön yazıma başlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara değerleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 proje sürecini değerleme eksik yerleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 bulguları değerlendirme ve sonucu yazma kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 ilk okuma ve değerlendirme kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Eksiklikleri tamamlama kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Son kontrol kaynak taraması, danışmanın sunduğu ek kaynakların incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunuma hazırlık Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar