DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Pozitif Yönetim ve Uygulamaları MG57   725 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Azmi YALÇIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere, mutluluk ve iyi oluşu artırarak kişinin güçlü yanlarının ve pozitif toplumsal sistemlerin optimal iyi oluşa katkı sağlamadaki rollerini inceleyen pozitif psikoloji kuramlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste pozitif psikolojik kuramlar ve araştırmalar kullanarak iyi olma ve mutluluk üzerine yapılan çalışmalar incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pozitif psikolojinin, psikolojik, biyolojik ve fiziksel unsurlarının birbiri ile etkileşimini ve bu etkileşimin sağlık ve iyi oluş açısından sonuçlarını değerlendirebilmektedir.
2) Pozitif psikoloji ile ilgili farklı kuramları tanır ve tartışırlar.
3) Pozitif psikolojideki farklı kavramları (örn., bilgece farkındalık, otantiklik) tanırlar.
4) İyilik hali, mutluluk ve olumlu duygularla ilgili farklı kuram ve ölçüm yöntemleriyle ilgili tartışabilirler.
5) Pozitif psikoloji ile ilgili bilgilerini kendi hayatlarına ve çocuklar, yaşlılar gibi özel gruplara uygulayabilirler
6) Pozitif psikolojiyle ilgili kavramların iş hayatı ve çok kültürlü topluluklara uyarlanmasına yönelik farklı ve eleştirel bir bakış açısı kazanırlar
7) Pozitif psikoloji alanında yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek, deneysel desenlerin de dahil olduğu, farklı araştırma yöntemlerini kullanmaya yönelik beceri geliştirirler.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikoloji bilimine giriş İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal Psikoloji bilimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyal Psikoloji bilimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal benlik kavramının gelişimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İkna kavramı ve süreci İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Pozitif kişilik özellikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Güçlü karakter özellikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 İyimserlik kavramı ve iyimserliğin gelişimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Umut ve akış kavramları İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Umut ve akış kavramlarının gelişim süreçleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Duygusal zeka kavramı ve gelişimi İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Dayanıklılık kavramı ve süreci İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İş dünyasında mutluluk ve başarı süreçleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme İlgili kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar