DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İşletmecilik MG57   720 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞANAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları öğrencilere aktarmak ve işletme fonksiyonlarının öğrenimi için bir altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları, İşletme Türleri ve İşletmenin Kuruluşu, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Anlayışı, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim, örgütleme, İnsan kaynakları yönetimi, İşçi-İşveren Çalışma İlişkileri, Üretim ve Üretim Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar, Üretim Yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel işletmecilik ve ekonomi kavramlarını tanımlar
2) İşletme türlerini açıklar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve işletmelerin kuruluş yöntemlerini saptar
3) İşletmelerde iş ahlakının nedenlerini açıklar ve işletmelerin sosyal sorumluluklarını ifade eder
4) Uluslararası işletmecilik kavramlarını tanımlar
5) Yönetim ve örgütleme yaklaşımlarını açıklar İnsan kaynakları yönetimi, işçi-işveren ve çalışma ilişkilerini açıklar
6) Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ifade eder
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel İşletmecilik ve Ekonomi Kavramları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 3-30)
2 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 31-41)
3 İşletme türleri ve İşletmenin Kuruluşu Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 42-68)
4 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 69-84)
5 Uluslararası İşletmecilik Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 85-102)
6 Yönetim Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 105-114)
7 Yönetim Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 115-125)
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Örgütleme Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 127-136)
10 Örgütleme Yaklaşımları Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 137-146)
11 İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 147-168)
12 İşçi-İşveren ve Çalışma İlişkileri Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 169-192)
13 Üretim ve Üretim Yönetimi ile İlgili Temel Bilgiler Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 193-210)
14 Üretim Yönetimi Temel İşletmecilik Bilgisi Kitabı (s. 211-248)
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar