DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik MG57   711 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüzde kullanılan temel girişimcilik tanımlarını ortaya koyarak girişimciliğin ne anlama geldiğini belirlemek ve girişimciler için fırsatları ortaya koyabilmek
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında küçük işletmelerin doğası, başarı ve başarısızlık, başarılı girişimcilik, bir iş planı geliştirmek, franchising, sermaye kaynakları, yer seçiminin belirlenmesi, örgütsel biçimin seçilmesi, planlama ve organizasyon, yönlendirme, performansın izlenmesi, pazarın anlaşılması, fiyatlama, reklam ve satış, küçük işletmelere devlet desteği konuları ele alınacaktır. Türkiyeden bazı aile işletmeleri örnekleri incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İyi bir girişimci profilinin ve girişimcinin işletmeler için oynadığı rolü anlar
2) Kobilerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünün kavrar ve analiz eder
3) Girişimcilik ve KOBİ yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir, değerlendirebilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
2 Girişim ve girişimcilik kavramları, girişimciliğin önemi İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Bir birey olarak girişimcinin özellikleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Yaratıcılık ve iş fikri geliştirme yöntemleri İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Girişimcilik süreci İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
6 Yeni bir işletme kurma veya yeni bir işletmeyi satın alma İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
7 Bir iş planının hazırlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Bir iş planının hazırlanması İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Pazarlama planı İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
11 Üretim planı İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
12 Finansal plan İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
13 Uluslar arası girişimcilik fırsatları İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
14 Şirket içi girişimcilik İlgili kaynaklardan ilgili bölümlerin okunması.
15 Öğrenci sunumları Sunumların hazırlanması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar