DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yönetimde Güncel Konular MG57   709 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Kemal Can KILIÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı; öğrencilerin yönetim biliminin evrimine ilişkin bilgileri eleştirel ve sorgulayıcı bir şekilde ele almalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Modernizm ve postmodernizm, yönetim teorileri ve yeni yönetim teknikleri, toplam kalite yönetimi, temel yeteneklerden yararlanma, dış kaynaklardan yararlanma, süreç yönetimi, değişim mühendisliği, kıyaslama, şebeke, matris ve sanal organizasyonlar, öğrenen organizasyonlar, personel güçlendirme, stratejik işbirlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yönetim teorilerini eleştirel bir tarzda değerlendirebilir ve sorgulayabilir
2) Yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planını açıklar
3) Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilir
4) Yönetim teorilerini karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir
5) Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir
6) Günümüz yönetim yaklaşımlarını açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Modernizm ve postmodernizm kavramları ve eleştirisi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
2 Postmodernizmin yönetime bilimine etkisi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
3 Modern ve postmodern örgütlerdeki farklılıklar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
4 Yeni yönetim teknikleri ve yeni yönetim araçları Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
5 Toplam kalite yönetimi Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
6 Temel yetenek- dış kaynaklardan yararlanma ve stratejik küçülme Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
7 Süreç yönetimi ve değişim mühendisliği Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
8 Ara Sınav Sınava çalışma
9 Kıyaslama Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
10 Şebeke, matriks ve sanal organizasyonlar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
11 Öğrenen organizasyonlar Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
12 Öğrenen organizasyonlar ve işletme performansı Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
13 Personel güçlendirme Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
14 Stratejik İşbirlikleri Dersin öğretim üyesi tarafından hazırlanacak olan ders notları, makaleler ve kaynakların ilgili bölümleri
15 Genel değerlendirme Konuların çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar