DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Stratejik Yönetim MG57   708 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TURAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Stratejik yönetimle ilgili temel kavram, ilke ve uygulamaların tanıtılması
Dersin İçeriği
Bu ders stratejik yönetimle ilgili kavram ve yaklaşımları, stratejik planlamayı, stratejik yönetim sürecini, SWOT analizini, strateji türlerini, stratejik işbirliklerini ve örnek olay çalışmalarını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Stratejik Yönetim kavram ve Teorilerini tanımlar.
2) İşletme yönetiminde stratejik yaklaşımı açıklar
3) Şirket misyon ve sosyal sorumluğunu açıklar
4) İşletme stratejisini etkileyen dış ve iç çevre analizini yapabilir
5) Sürdürülebilir rekabetçi avantajların geliştirilmesini açıklar
6) Strateji uygulamasını yapı, liderlik ve kültür çerçevesinde açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Stratejik yönetimle ilgili temel kavramlar İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.20-52)
2 Stratejik yönetim süreci ve unsurları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.55-66)
3 Dış çevre analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.79-106)
4 İşletme analizi İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.115-136)
5 Çevre unsurları ve durum belirleme matrisleri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.141-162)
6 Stratejik yönlendirme İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.173-188)
7 Temel stratejiler ve alt grupları İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.197-204)
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Üst yönetim stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.221-236)
10 Rekabet stratejileri İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.251-266)
11 Bölümsel stratejiler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.281-296)
12 Yönetim stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.309-334)
13 Stratejik değerleme ve kontrol İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.399-406)
14 Kurumsal yönetişim İşletmelerde Stratejik Yönetim(s.421-444)
15 Genel değerlendirme Genel değerlendirme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar