DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi MG57   704 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa ŞANAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, insan kaynakları yönetimine ilişkin temel kavramlar, ve teoriler, temel İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri ve halen işletmelerde kullanılmakta olan çağdaş İnsan kaynakları yönetimi yöntem ve araçları hakkında küresel yönetim perspektifinden öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Bu ders bünyesinde ele alınacak konular; insan kaynakları yönetimine giriş ve İK planlaması, İş Analizi, İK Sağlama Seçme, Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer, Performans Değerlendirme, Ücretlendirme gibi İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarından oluşmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan kaynakları yönetiminin (İKY) temel kavramlarını açıklar
2) İş analizi ve tasarımı sürecini açıklar İnsan kaynakları planlaması sürecini açıklar
3) Personel seçim sürecini açıklar
4) Eğitim ve geliştirme programlarının içeriğini açıklar
5) Kariyer planlama ve performans değerleme sürecini açıklar
6) Çalışma ilişkilerini açıklar
7) Stratejik İKYyi açıklar
8) Uluslararası İKYyi açıklar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmelerde, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilir.
X
2
İşletmelerde çalışan davranışlarının nasıl oluştuğunu ve değiştiğini analiz edebilir.
X
3
İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrayabilir.
X
4
Sosyal bilimler alanında, bilimsel ilkelere uygun olarak araştırma yapma, verileri analiz etme, sonuç çıkartma ve yorumlama becerisi kazanır.
X
5
İşletme yönetimi ve organizasyonu alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirebilir.
X
6
Bilgi sistemlerinden yararlanarak analitik bir yaklaşımla işletmecilik ile ilgili verileri toplayabilme; nitel -nicel araştırma ve karar verme teknikleri yardımı ile analiz edebilir; elde edilen bulguları raporlayabilme; sunabilme ve yorumlayarak strateji
X
7
İşletme yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrar ve uygulayabilir.
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir.
X
9
Yönetim sorunlarının çözümüne ilişkin yönetim becerilerini kullanabilir.
X
10
İşletmenin iç ve dış çevresine yönelik analiz yapabilir.
X
11
Modern işletmecilik ve işletme yönetimine ilişkin temel ilke, strateji ve teknikleri uygulayabilir.
X
12
Girişimcilik yeteneklerini kullanabilir.
X
13
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
X
14
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir.
X
15
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir.
X
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
17
Yönetim biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir.
X
18
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında Temel Kavramlar ve Bilgiler İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 1)
2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 2)
3 İş Analizi ve Tasarımı İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 3)
4 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 4)
5 İş Başvurularının Toplanması ve Personel Seçimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 5)
6 İşe Alıştırma ve Personel Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 6)
7 Kariyer Planlaması İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 7)
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Performans Değerleme İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 8)
10 İş Değerlemesi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 9)
11 Ücret Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 10)
12 İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 11)
13 İşçi-İşveren İlişkileri Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Kitabı (Bölüm 12)
14 Proje sunumları Sunumların hazırlanması
15 Genel değerlendirme Konulara çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar