DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dynamics in Public Speaking ELT   753 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Erdoğan BADA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, katılımcıları etkili konuşma dinamikleri ile tanışmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Aşağıda sıralanan konular bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katılımcılar, bu derste teorik ve pratik etkili iletişim becerilerini geliştireceklerdir.
2) Katılımcılar, konuşma hazırlık ve sunu evrelerini etkili bir şekilde takip edebileceklerdir.
3) Katılımcılar etkili sunu yapabilecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Topluma konuşma Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
2 Konuşmada etik Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
3 Dinleme Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
4 Düzenleme Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
5 Konuşmaya başlama ve sonlandırma Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
6 Dili kullanma Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
7 Görsel araçları kullanma Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
9 Konuşmayı aşamalandırma Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
10 Konuşma sunumu Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
11 Bilgilendirme konuşmaları Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
12 İkna konuşmaları Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
13 İkna yöntemleri Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
14 Özel ortam konuşmaları Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
15 Göz önünde bulundurulacak önemli hususlar Konu ilintili araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar