DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Approaches to Adult Second Language Acquisition ELT   744 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cem CAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders İngilizce ve Türkçenin karşılaştırılması ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenicilerin İngilizce aradillerine odaklanarak, karşıtsal ve derlem tabanlı hata çözümlemesi üzerine gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Ders İngilizce ve Türkçenin karşılaştırılması ile İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrenicilerin İngilizce aradillerine odaklanarak, karşıtsal ve derlem tabanlı hata çözümlemesi üzerine gerekli olan kuramsal ve uygulamalı bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Dersin uygulamalı bölümünde aşağıdaki derlemler üzerinde çözümlemeler yapılacaktır: Cambridge Öğrenici Derlemi Uluslararası Öğrenici İngilizcesi Derlemi Cambridge Akademik Dil Derlemi İngilizce Görünüm Projesi Derlemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Aradil edinimi kuramlarını öğrenme
2) Öğrenici Profili
3) İkinci dil Edinimi Kuramları
4) Aradil edinimi kuramlarını öğrenme
5) Yetişkinlerin İkinci Dil edinimi
6) Dil ve yaş
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Aradilin doğası Ön okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Öğrenici dilini çözümleme ve elde edilen ipuçları Kuramsal hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Anadilin ikinci dildeki yeri Kuramsal hazırlık Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinimi Ön okuma Tartışma
Gösteri
5 Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinimi Kuramsal hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Evrensel Dilbilgisi ve İkinci Dil Edinimi Literatür taraması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 İkinci Dil Ediniminde yaşın yeri Ön okuma Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Kuramsal hazırlık Alıştırma ve Uygulama
Proje / Tasarım
9 İleri düzey yabancı dil bilgisine sahip öğrenenlerin özellikleri Literatür taraması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 İkinci Dil Ediinimi ve Dil Girdisi Ön okuma Anlatım
Gösteri
Grup Çalışması
11 İkinci Dilde başlangıç, geçiş ve son aşamalar Kuramsal hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
12 İkinci Dilde başlangıç, geçiş ve son aşamalar Kuramsal hazırlık Soru-Cevap
Tartışma
13 İkinci Dilde başlangıç, geçiş ve son aşamalar Kuramsal hazırlık
14 Aradil ve öğrenici profili Ön okuma Soru-Cevap
Tartışma
15 Aradil ve öğrenici profili Ön okuma Tartışma
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel hazırlık Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar