DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teaching Turkish as a Foreign Language ELT   742 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden TÜM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kursun amacı İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanmak ve öğrencilerin yabancı dil öğrenirken ana dillerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamak. Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıkları sezer. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profilini bilir, öğretmen profilini bilir. Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezleri bilir. Merkezlerin görevlerini bilir. Dil becerilerinin öğretiminin bilir. Öğrenci kendi ana dilini yabancı dil olarak öğretirken karşılaşabilecekleri problemleri sezerek analizini yapmaktır. Bu alanda yayınlanmış kitapları bilir ve içeriğini analiz edebilir.
Dersin İçeriği
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinin önemini kavrar. Öğretmen adayı, hedef kitleye Türkçenin doğru ve akıcı bir şekilde nasıl öğretebileceğini bilir. Değişik dil öğretim yöntemlerini farklı kültürden gelen öğrencilere göre kullanır. Öğrencilerin günlük yaşamda iletişim kurabileceği dili arı ve doğru olarak öğretir. Her tür yabancı dil öğretim araç ve gereçlerini Avrupa Dil Portfolyosu ölçeklerine göre değerlendirir. Ders gereçlerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. Dersin eğlenceli ve dilin kalıcı öğrenilmesi için kültürel öğelerin nasıl ve nerede verilebileceğini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanır ve öğrencilerin yabancı dil öğrenirken ana dillerini yeniden gözden geçirmelerini sağlar.
2) Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıkları sezer.
3) Türkçenin öğretimindeki incelikleri sezer.
4) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki genel sorunları bilir.
5) Türkçenin geldiği dil ailesinin özelliklerini sezer ve karşılaştırma yapar.
6) Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profilini bilir, öğretmen profilini bilir.
7) Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezleri bilir.
8) Merkezlerin görevlerini bilir.
9) Dil becerilerinin öğretiminin bilir.
10) Öğrenci kendi ana dilini yabancı dil olarak öğretirken karşılaşabilecekleri problemleri sezerek analizini yapmaktır.
11) Bu alanda yayınlanmış kitapları bilir ve içeriğini analiz edebilir.
12) Kitapların ölçme ve değerlendirilmesi açısından ele alınan ölçeklerden haberdar olur.
13) Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnini ve dil standartlarının kullanımını ve öğretimini fark eder.
14) Dil yapılarının karşılaştırılmasını bilir ve uygular.
15) Bu alanda yazılmış olan makaleleri inceler ve alandaki katkısını bilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanma makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
2 Türkçenin dil aileleri arasındaki yer makale ve belgelerin incelenmesi
3 Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıklar web sayfasından elde edilen makalelerin okunması
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilirken karşılaşabilecek problemler makale ve kitapların gözden gecirilmesi
5 Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profile makaleler ve öğretim elemanının verdiği materyallerin okunması
6 Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmen profili makalelerin getirilmesi
7 Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnini ve dil standartlarının kullanımı ve öğretimi makalelerin getirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması
8 Ara Sınav ara sınav
9 Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezler makalelerin getirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması
10 Türkçe öğreten merkezlerin görevleri makalelerin sınıf ortamında tartışılması
11 Dil yapılarının karşılaştırılması ve uygulanması makalelerin sınıf ortamında tartışılması
12 Dil becerilerinin öğretimi ve uygulaması makalelerin sınıf ortamında tartışılması
13 TYD alanında yayınlanmış kitapların incelenmesi makalelerin sınıf ortamında tartışılması
14 Kitapların ölçme ve değerlendirilmesi açısından ele alınan ölçekler makalelerin sınıf ortamında tartışılması
15 Genel değerlendirme makalelerin sınıf ortamında tartışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar