DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanma makalelerin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
2 Türkçenin dil aileleri arasındaki yer makale ve belgelerin incelenmesi
3 Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıklar web sayfasından elde edilen makalelerin okunması
4 Türkçenin yabancı dil olarak öğretilirken karşılaşabilecek problemler makale ve kitapların gözden gecirilmesi
5 Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profile makaleler ve öğretim elemanının verdiği materyallerin okunması
6 Yabancı dil olarak Türkçe öğreten öğretmen profili makalelerin getirilmesi
7 Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnini ve dil standartlarının kullanımı ve öğretimi makalelerin getirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması
8 Ara Sınav ara sınav
9 Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezler makalelerin getirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması
10 Türkçe öğreten merkezlerin görevleri makalelerin sınıf ortamında tartışılması
11 Dil yapılarının karşılaştırılması ve uygulanması makalelerin sınıf ortamında tartışılması
12 Dil becerilerinin öğretimi ve uygulaması makalelerin sınıf ortamında tartışılması
13 TYD alanında yayınlanmış kitapların incelenmesi makalelerin sınıf ortamında tartışılması
14 Kitapların ölçme ve değerlendirilmesi açısından ele alınan ölçekler makalelerin sınıf ortamında tartışılması
15 Genel değerlendirme makalelerin sınıf ortamında tartışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yarıyıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar