DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teaching Turkish as a Foreign Language ELT   742 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gülden TÜM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kursun amacı İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanmak ve öğrencilerin yabancı dil öğrenirken ana dillerini yeniden gözden geçirmelerini sağlamak. Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıkları sezer. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profilini bilir, öğretmen profilini bilir. Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezleri bilir. Merkezlerin görevlerini bilir. Dil becerilerinin öğretiminin bilir. Öğrenci kendi ana dilini yabancı dil olarak öğretirken karşılaşabilecekleri problemleri sezerek analizini yapmaktır. Bu alanda yayınlanmış kitapları bilir ve içeriğini analiz edebilir.
Dersin İçeriği
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinin önemini kavrar. Öğretmen adayı, hedef kitleye Türkçenin doğru ve akıcı bir şekilde nasıl öğretebileceğini bilir. Değişik dil öğretim yöntemlerini farklı kültürden gelen öğrencilere göre kullanır. Öğrencilerin günlük yaşamda iletişim kurabileceği dili arı ve doğru olarak öğretir. Her tür yabancı dil öğretim araç ve gereçlerini Avrupa Dil Portfolyosu ölçeklerine göre değerlendirir. Ders gereçlerinde gerekli değişiklikleri yapabilir. Dersin eğlenceli ve dilin kalıcı öğrenilmesi için kültürel öğelerin nasıl ve nerede verilebileceğini kavrar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İngilizce ve Türkçe dillerinin farklılıklarına odaklanır ve öğrencilerin yabancı dil öğrenirken ana dillerini yeniden gözden geçirmelerini sağlar.
2) Öğrenciler iki dil arasındaki benzer ve farklılıkları sezer.
3) Türkçenin öğretimindeki incelikleri sezer.
4) Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki genel sorunları bilir.
5) Türkçenin geldiği dil ailesinin özelliklerini sezer ve karşılaştırma yapar.
6) Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin profilini bilir, öğretmen profilini bilir.
7) Yurt dışında ve yurt içinde yer alan Türkçe öğreten merkezleri bilir.
8) Merkezlerin görevlerini bilir.
9) Dil becerilerinin öğretiminin bilir.
10) Öğrenci kendi ana dilini yabancı dil olarak öğretirken karşılaşabilecekleri problemleri sezerek analizini yapmaktır.
11) Bu alanda yayınlanmış kitapları bilir ve içeriğini analiz edebilir.
12) Kitapların ölçme ve değerlendirilmesi açısından ele alınan ölçeklerden haberdar olur.
13) Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metnini ve dil standartlarının kullanımını ve öğretimini fark eder.
14) Dil yapılarının karşılaştırılmasını bilir ve uygular.
15) Bu alanda yazılmış olan makaleleri inceler ve alandaki katkısını bilir.