DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.