DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Syllabus Design ELT   717 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Erdoğan BADA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, katılımcılarını, İngilizce program düzenleme konularında eğitmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Aşağıda yer alan konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katılımcılar, farklı programlarla bilgilendirilirler.
2) Katılımcılar, farklı amaçlar için düzenlenmiş programlarla bilgilendirilirler.
3) Katılımcılar, katılımcı gereksinimlerini göz önünde bulundurarak program geliştirecek konuma gelirler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dil öğretimi İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
2 Program geliştirme yaklaşımları İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
3 Program çeşitleri İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
4 Program çeşitleri İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
5 Program çeşitleri İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
6 Program çeşitleri İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
7 Ürün ve süreç odaklı programlar İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ödev
9 İhtiyaç belirleme İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
10 İletişim odaklı program geliştirme İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
11 Program geliştirmede en son yaklaşımlar İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
12 Öğretim materyalleri İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
13 Program geliştirmede çevresel ve bireysel özellikler İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
14 Program geliştirmede kültürün rolü İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
15 Değerlendirme yaklaşımları İlgili konu okuması yapılır Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar