DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Research Methods II ELT   716 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma soruları ve hipotez geliştirebilecekler ve bunlara uygun veri toplama yöntem ve araçlarını seçebilecektir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin ardındaki prensipleri, epistemolojik ve ontolojik tartışmaları anlayabilecekler, ELT alanında yapılmış çalışmalara eleştirel gözle bakabilecekler, bu tür çalışmaların eksik ve güçlü yanlarını belirleyebileceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu ders, nitel ve nicel araştırma yöntemlerin, bu yöntemlerin arkasındaki epistemolojik ve ontolojik anlayışları, İngiliz Dili Eğitimi alanında yapılan araştırmalarda kullanılan yöntem ve araçları, araştırma etiği, araştırmada geçerlik ve güvenirlik gibi kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil eğitimi/öğretimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılan geleneksel araştırma yöntemlerini tanıma
2) Araştırma soruları yazma ve bu sorulara uygun araştırma desenini belirleme becerisini kazanma
3) nitel veri toplama yöntemlerini ve araçlarını tanıma
4) nitel araştırma verilerinin analizini öğrenme
5) ELT alanında yapılmış araştırmaları eleştirel değerlendirme becerisini geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtımı, dönemlik ders planının ve kaynakçanın paylaşımı Öğrencilerin ön hazırlık yapması gerekmiyor Anlatım
Soru-Cevap
2 Araştırma ile ilgili Problemler, Güçlü yönleri ve sınırlılıklar. Nitel araştırma deseni hangi durumlarda kullanılır. Bu hafta tartışılacak konu üzerine okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Nitel araştırma nasıl yapılır, aşamalar ve nitel araştırmada kullanılan örneklem yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve örneklem belirleme teknikleri hakkında okuma yapmak
4 Görüşme nedir, hangi görüşme türleri vardır, görüşme takvimi nasıl oluşturulur, görüşme yöntemi hakkında okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 görüşme sırasında sorulacak sorulara örnekler, dikkat edilecek konular, katılımcı ile iletişim kurma görüşme yöntemi ve görüşme sırasında sorulabilecek soru türleri ile ilgili okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 görüşme yöntemiyle elde edilen verilerin analize hazırlanması ve analizi, içerik analizi görüşme verilerinin analize hazırlanması süreci ve analizi ile ilgili okuma yapma
7 Gözlem nedir, gözlem türleri nelerdir, sınırlı ve güçlü yönleri, etik boyutu gözlem, gözlem türleri, sınırlılıkları ve güçlü yönleri ve etik boyutu ile ilgli okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav İşlenmiş konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Gözlem verilerinin analizi gözlem verilerinin analizi hakkında okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Nitel ve nicel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik tartışması nitel ve nicel araştırmada geçerlilik ve güvenirlikle ilgili okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Nitel ve nicel araştırmada genelleme tartışması nitel ve nicel araştırmalarda genelleme konusu üzerine okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
12 Nitel bir araştırma örneğinin derste işlenen boyutlar açısından genel değerlendirmesi, öğrenci sunumu Nitel bir araştırmanın seçilerek öğrenci tarafından değerlendirilmesi ve sunumu Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Nitel bir araştırma örneğinin derste işlenen boyutlar açısından genel değerlendirmesi, öğrenci sunumu Nitel bir araştırmanın seçilerek öğrenci tarafından değerlendirilmesi ve sunumu Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Konuk konuşmacı (konuşmacının önerisi ve araştırma alanı belirlendiğinde paylaşılacak) konuşmacının önereceği konu hakkında ön hazırlık yapmak Soru-Cevap
Tartışma
15 Konuk konuşmacı (konuşmacının önerisi ve araştırma alanı belirlendiğinde paylaşılacak) konuşmacının önereceği konu hakkında ön hazırlık yapmak Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar