DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtımı, dönemlik ders planının ve kaynakçanın paylaşımı Öğrencilerin ön hazırlık yapması gerekmiyor Anlatım
Soru-Cevap
2 Araştırma ile ilgili Problemler, Güçlü yönleri ve sınırlılıklar. Nitel araştırma deseni hangi durumlarda kullanılır. Bu hafta tartışılacak konu üzerine okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
3 Nitel araştırma nasıl yapılır, aşamalar ve nitel araştırmada kullanılan örneklem yöntemleri nitel araştırma yöntemleri ve örneklem belirleme teknikleri hakkında okuma yapmak
4 Görüşme nedir, hangi görüşme türleri vardır, görüşme takvimi nasıl oluşturulur, görüşme yöntemi hakkında okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 görüşme sırasında sorulacak sorulara örnekler, dikkat edilecek konular, katılımcı ile iletişim kurma görüşme yöntemi ve görüşme sırasında sorulabilecek soru türleri ile ilgili okuma yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 görüşme yöntemiyle elde edilen verilerin analize hazırlanması ve analizi, içerik analizi görüşme verilerinin analize hazırlanması süreci ve analizi ile ilgili okuma yapma
7 Gözlem nedir, gözlem türleri nelerdir, sınırlı ve güçlü yönleri, etik boyutu gözlem, gözlem türleri, sınırlılıkları ve güçlü yönleri ve etik boyutu ile ilgli okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav İşlenmiş konuların tekrarı Yazılı Sınav
9 Gözlem verilerinin analizi gözlem verilerinin analizi hakkında okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Nitel ve nicel araştırmada geçerlilik ve güvenirlik tartışması nitel ve nicel araştırmada geçerlilik ve güvenirlikle ilgili okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Nitel ve nicel araştırmada genelleme tartışması nitel ve nicel araştırmalarda genelleme konusu üzerine okuma yapma Soru-Cevap
Tartışma
12 Nitel bir araştırma örneğinin derste işlenen boyutlar açısından genel değerlendirmesi, öğrenci sunumu Nitel bir araştırmanın seçilerek öğrenci tarafından değerlendirilmesi ve sunumu Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Nitel bir araştırma örneğinin derste işlenen boyutlar açısından genel değerlendirmesi, öğrenci sunumu Nitel bir araştırmanın seçilerek öğrenci tarafından değerlendirilmesi ve sunumu Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
14 Konuk konuşmacı (konuşmacının önerisi ve araştırma alanı belirlendiğinde paylaşılacak) konuşmacının önereceği konu hakkında ön hazırlık yapmak Soru-Cevap
Tartışma
15 Konuk konuşmacı (konuşmacının önerisi ve araştırma alanı belirlendiğinde paylaşılacak) konuşmacının önereceği konu hakkında ön hazırlık yapmak Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar