DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Research Methods II ELT   716 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Neşe CABAROĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler araştırma soruları ve hipotez geliştirebilecekler ve bunlara uygun veri toplama yöntem ve araçlarını seçebilecektir. Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin ardındaki prensipleri, epistemolojik ve ontolojik tartışmaları anlayabilecekler, ELT alanında yapılmış çalışmalara eleştirel gözle bakabilecekler, bu tür çalışmaların eksik ve güçlü yanlarını belirleyebileceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu ders, nitel ve nicel araştırma yöntemlerin, bu yöntemlerin arkasındaki epistemolojik ve ontolojik anlayışları, İngiliz Dili Eğitimi alanında yapılan araştırmalarda kullanılan yöntem ve araçları, araştırma etiği, araştırmada geçerlik ve güvenirlik gibi kavramları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dil eğitimi/öğretimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılan geleneksel araştırma yöntemlerini tanıma
2) Araştırma soruları yazma ve bu sorulara uygun araştırma desenini belirleme becerisini kazanma
3) nitel veri toplama yöntemlerini ve araçlarını tanıma
4) nitel araştırma verilerinin analizini öğrenme
5) ELT alanında yapılmış araştırmaları eleştirel değerlendirme becerisini geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)