DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seminar ELTS   700 1 0 0 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı yüksek lisans öğrencilerinin alanla ilgili seçtikleri bir konuda ayrıntılı araştırma yapıp çalışmalarını bölüm öğretim üyeleri ve öğrencilerine sunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Alanla ilgili problem bulma ve uygun araştırma yöntemleri ile çalışma yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler çalışma yapacakları konuya uygun araştırma yöntemi belirler
2) Öğrenciler yapılan çalışmaları eleştirel olarak değerlendirebilir
3) Öğrenciler etik değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürebilir
4) Öğrenciler alan yazında var olan çalışmalara yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seminer konusu belirleme bireysel çalışma
2 konuyu araştırma bireysel çalışma
3 kaynaklara ulaşma ve inceleme bireysel çalışma
4 kaynaklara ulaşma ve inceleme bireysel çalışma
5 kaynaklara ulaşma ve inceleme bireysel çalışma
6 kaynakları daraltma tartışma
7 kaynakları daraltma tartışma
8 Ara Sınav ödev
9 bilgilerin değerlendirilmesi tartışma
10 bilgilerin analiz edilmesi tartışma
11 öneri geliştirme beyin fırtınası
12 öneri geliştirme beyin fırtınası
13 öneri geliştirme beyin fırtınası
14 rapor hazırlama bireysel çalışma
15 sunma grup çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar