DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tez Çalışması ELT1   701 1 0 0 24

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zuhal OKAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencinin tez aşamasına geçmesinden itibaren tezin yazma koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel etik ve çalışma disiplinin öğrenciye aktarılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tez çalışması için kuramsal altyapı kazanır.
2) Etik ilkeleri öğrenir.
3) Alanında güncel yayınları izlemeyi öğrenir.
4) Öğrenciye aktarılmaya çalışılan bilgi ve deneyimi inceler, yaşama uygulamaya çalışır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İngilizce öğretme yöntemlerini bilir ve uygular.
X
2
Sınıf ortamında özel amaçlı dil öğretme yöntemlerinden yararlanır.
X
3
Öğrenci başarısını değişik konu alanlarında değerlendirir.
X
4
Yabancı dil öğretiminde kullanılan öğretim programlarını hazırlar ve uygun materyaller geliştirir.
X
5
Anadil ve ikinci dile ilişkin kuramları karşılaştırır.
X
6
Dil, kültür ve algı arasındaki karşılıklı ilişkileri değerlendirir.
X
7
Eğitim uygulamalarında mesleki gelişime önem verir.
X
8
Yaptığı araştırmaları ulusal ve uluslar arası ortamlarda paylaşır.
X
9
Araştırma yöntemleri ile ilgili bilgisini tez önerisi ve tez yazımına yansıtır.
X
10
Sınıf içi araştırmalar yoluyla sınıf ortamını daha verimli hale getirir ve sorunları çözer.
X
11
Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
X
12
Eğitim uygulamalarında ve yürüttüğü araştırmalarda meslek etiğine önem verir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel çalışmaya giriş anlatım, tartışma
2 Araştırmanın doğası anlatım, tartışma
3 Sosyal bilimlerde çalışma anlatım, tartışma
4 araştırma yöntemi anlatım, tartışma
5 araştırma yöntemi anlatım, tartışma
6 veri toplama anlatım, tartışma
7 veri toplama anlatım, tartışma
8 Ara Sınav
9 literatür tarama anlatım, tartışma
10 literatür tarama anlatım, tartışma
11 veri analizi anlatım, tartışma
12 veri analizi anlatım, tartışma
13 veri analizi anlatım, tartışma
14 tezi yazma- ön taslak anlatım, tartışma
15 tez son hal anlatım, tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar